Welkom op de website van onze school.

Met de informatie die u hier aantreft hopen wij dat u een goed beeld krijgt van onze speciale basisschool.
Graag brengen we onder uw aandacht dat we als school onder de Wet op het Primair Onderwijs vallen en dat we dezelfde doelen nastreven als het ‘reguliere’ basisonderwijs. Door kindeigen kenmerken, komen sommige kinderen alleen tot leren in een omgeving waar ze in kleine groepen werken en extra aandacht krijgen.

Onze speciale inrichting en specifieke deskundigheid (gespecialiseerde leerkrachten, gedragsdeskundigen, dyslexiespecialist enz.) maken dat we aan de onderwijs behoeften van de kinderen tegemoet kunnen komen.

Wat voor ons voorop staat, is dat wij vinden dat elk kind recht heeft op een plezierige basisschooltijd. Daarvoor moet een kind succeservaringen op kunnen doen, prettige relaties aan kunnen gaan en merken, weten én voelen dat hij er toe doet.

Ons motto is dan ook:

Optimale ontwikkelkansen creëren voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften, in een omgeving waarin het kind zich veilig, competent en gelukkig kan voelen.