BSO

Buitenschoolse opvang (BSO)

Het bestuur van Stichting Lima voert een actief buitenschools opvang beleid. In Lichtenvoorde wordt op een aantal basisscholen BSO gerealiseerd. Wij adviseren ouders uit Lichtenvoorde aansluiting te vinden bij een van die opvangplekken. Onze school heeft door haar geringe omvang en regionale karakter onvoldoende mogelijkheden om reguliere buitenschoolse opvang aan school te realiseren.

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden binnen Lima, dan kunt u contact opnemen met de administratie van onze school.

Binnen onze school wordt wel naschoolse specialistische opvang en naschoolse dagbehandeling aangeboden door De Lichtenvoorde en Pluryn. Deze opvang is zoals PLuryn en De Lichtenvoorde benoemen: “bestemd voor kinderen en jongeren met een normale intelligentie of met een licht verstandelijke beperking en/of autisme en bijkomende problemen”. Het doel van de opvang is de thuissituatie te ontlasten. Voor de bekostiging van deze vorm van opvang/ behandeling wordt u doorverwezen naar het ondersteuningsloket van de gemeente.

Kijk voor meer informatie op de website: www.delichtenvoorde.com of www.pluryn.nl