Oudercomité

Het oudercomité bestaat uit 8 á 9 enthousiaste, betrokken ouders/verzorgers die zich vrijwillig inzetten voor onze school.
Zij ondersteunen de leerkrachten met activiteiten die niet direct met lesgeven te maken hebben. Denk hierbij o.a. aan Sinterklaas- , kerst- en paasvieringen, carnaval en de themadagen.

Naast de ouders/verzorgers zit er ook een vertegenwoordiger van het team in het comité. De leerkracht brengt onderwerpen in vanuit de school en bespreekt deze met de aanwezigen.
Het oudercomité komt 6x per jaar bij elkaar om over onderwerpen te praten die met de school en de organisatie van de verschillende activiteiten te maken hebben.
De avonden zijn openbaar en worden als waardevol en gezellig ervaren.
De mensen van het oudercomité worden zeer gewaardeerd. Ze zijn onmisbaar voor onze school!!

Als er nieuwe leden nodig zijn, wordt hiervoor een oproep geplaatst in de maandelijkse info. Bij belangstelling kunt u dat laten weten aan een van de leden van het oudercomité. U kunt natuurlijk ook zelf aangeven wanneer u belangstelling heeft voor deelname aan het oudercomité.

De namen van de voorzitter, secretaris en penningmeester kunt u in het informatieboekje vinden.

Het oudercomité schrijft elk jaar een verslag waarin haar activiteiten beschreven staan. U kunt het verslag 2017-2018 hier downloaden.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT