Verlof aanvragen

Wilt u gebruik maken van afwijkende verlofregelingen, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de directie van de school. Het benodigde formulier treft u hieronder aan.

Aanvraag buitengewoonverlof .pdf

 

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT