Buitenschoolse opvang (BSO)

Het bestuur van Stichting Paraat voert een actief buitenschools opvang beleid. In Lichtenvoorde wordt op een aantal basisscholen BSO gerealiseerd. Wij adviseren ouders uit Lichtenvoorde aansluiting te vinden bij een van die opvangplekken. Onze school heeft door haar geringe omvang en regionale karakter onvoldoende mogelijkheden om reguliere buitenschoolse opvang aan school te realiseren.

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden binnen Paraat, dan kunt u contact opnemen met de administratie van onze school.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT