MR / GMR

Medezeggenschapraad (MR)

Medezeggenschap betekent voor ouders en personeelsleden: praten en meedenken over schoolbeleid. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken.

Zo heeft de MR o.a. instemmingsrecht over:

  • het schoolplan, de schooltijden, veiligheid en gezondheid.
  • adviesrecht over bijvoorbeeld verandering van de grondslag van de school en de aanname van personeel.
Onze MR vergadert 5 x per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. Dus als u wilt aansluiten bent u van harte welkom. Tevens schrijven wij als MR na elke vergadering een stukje over de belangrijkste zaken die we besproken hebben.

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)

In de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) wordt bovenschools beleid besproken. In de GMR Paraatscholen zijn 3 personeelsleden en 3 ouderleden vertegenwoordigd vanuit Lima. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over bijvoorbeeld het beleid van de school kunt u terecht bij één van onze MR-leden of bij leden van het Oudercomité, die de vraag/opmerking bij ons neer zullen leggen.

Hier kunt u het jaarverslag MR 2018-2019 downloaden

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT