Samenwerken SBO - Studenten

Samenwerken SBO - Studenten

De directies van de scholen voor speciaal basisonderwijs in de regio "Oost- Achterhoek", komen vier keer per jaar bijeen om van elkaar te leren. Dit overleg wordt ook wel het "Rosa-overleg" genoemd (Regionaal Overleg Sbo-directeuren Achterhoek).
Zo worden afspraken gemaakt over onder andere opleiden in de school, vindt er uitwisseling plaats op het gebied van ontwikkelingsperspectief en bevragen we elkaar kritisch op de kwaliteit van het gegeven onderwijs.

Met betrekking tot dat laatste zijn we in het schooljaar 2007-2008 gestart met een "interne auditing". Twee sbo-scholen uit het Rosa-overleg bevragen een andere sbo school over de actuele ontwikkelingen op school. We willen graag scherp blijven en elkaar kritisch blijven volgen. Om je als school te vergelijken met basisscholen, zijn er landelijke gegevens en vindt er veel overleg plaats tussen de basisscholen van het eigen bestuur. Maar het is zeker zo interessant om de meetlat langs andere sbo-scholen te leggen.

De volgende scholen maken deel uit van het zgn. Rosa-overleg:

  • De Schilderspoort; Zevenaar
  • Regionaal Centrum voor Sbo (SAM); Doetinchem
  • Julianaschool; Aalten
  • De Korenburg; Winterswijk
  • De Diekmaat; Neede
  • St. Ludgerusschool; Lichtenvoorde

 

Samenwerken met studenten

Binnen onze school wordt studenten van verschillende opleidingen de mogelijkheid geboden stage te komen lopen. Zij worden daarbij begeleid door leerkrachten. De "meer handen in de klas" betekenen vaak een extra hulpmiddel om (nog) adaptiever met kinderen te kunnen werken. Dit wordt door allen als zeer prettig ervaren.
Het "stage-lopen" zien we als een tweezijdig proces. Naast het feit dat wij studenten met onze ervaring en expertise kunnen helpen hun weg in de praktijk te vinden, kunnen de studenten ons een kritische spiegel voorhouden of ons op nieuwe inzichten of handelingswijzen attenderen.

Stage lopen betekent dat de student zich praktisch gaat bekwamen. Een stagiaire zal en kan nooit de eindverantwoordelijkheid over een groep hebben. Hij/zij functioneert altijd onder supervisie van een leerkracht, die uiteraard eindverantwoordelijk blijft.

Vanaf het schooljaar 2007-2008 verzorgen we als sbo-school een studiedag voor PABO studenten. Eind eerstejaars- en tweedejaarsstudenten van de Hogeschool Iselinge bezoeken een dag onze school. Zij krijgen voorlichting over het werken op een sbo school en maken kennis met hoe leuk het werken op een sbo school is. Vaak is dit een 'eye-opener' voor ze, omdat de meeste studenten geen idee hebben van wat het werken op een speciale basisschool inhoudt.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT