Visie

De visie van een school zegt veel over de manier waarop de mensen die er werken omgaan met kinderen. Hoe krijgt het onderwijs aan/met de kinderen er vorm én hoe wordt er gedacht over de relatie met ouders. Uit het beeld dat we als team gezamenlijk naar buiten brengen, vloeit ons handelen voort. Wat dat precies is, is vaak impliciet aanwezig. Het is er gewoon, het handelen gaat bij wijze van spreken vanzelf.

De gemeenschappelijkheid van ons handelen vatten we samen in vijf kernpunten:

  • Kinderen hebben recht op een plezierige schooltijd: “goed in je vel te zitten” is een voorwaarde om tot leren te kunnen komen.
  • Daarvoor en om te slagen in de maatschappij heb je naast de cognitieve, creatieve en motorische vaardigheden, ook sociale vaardigheden nodig. Door onder andere coöperatief leren centraal te stellen in ons handelen, werken we dagelijks aan deze vaardigheden.
  • Dit handelen is “handelingsgericht”. Daarmee bedoelen we dat we zorgvuldig de onderwijsbehoeften (instructie en ondersteuning) in kaart brengen en daar ons handelen op afstemmen: met andere woorden ‘concreet maken’.
  • Dat doen we in dialoog met kind en ouders, wat onder andere terug te zien is in onze manier van organiseren van de individuele kindbesprekingen.
  • Door middel van realistische (groeps-)plannen werken we opbrengstgericht om de optimistische (hoge) verwachtingen die we in ontwikkelingsperspectieven hebben vastgelegd, te realiseren.

Onze Missie:

“In dialoog met kinderen en ouders, kinderen tot ontwikkeling laten komen".

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT