Schoolgids

Schoolgids 2019-2020 
Informatieboekje 2021-2022     

De schoolgids is voor (toekomstige) ouders/verzorgers een belangrijke bron van informatie.

In deze gids willen wij aan ouders en geïnteresseerden laten zien wat ze van ons kunnen verwachten en wat wij voor uw kind kunnen betekenen, zodat u een goed beeld van onze school krijgt.
Wij zijn een speciale school voor basisonderwijs, met de nadruk op basisonderwijs. Wij vallen onder de wet op het primair onderwijs en streven dezelfde doelen na als het ‘gewone’ basisonderwijs. Door omstandigheden komen niet alle kinderen aan de doelen van het basisonderwijs toe. Er zijn ook kinderen die dat voor veel gebieden wel halen, maar uitvallen op een specifiek gebied.
Door onze speciale inrichting (kleine groepen, speciale methodes, extra ondersteuningsactiviteiten) en specifieke deskundigheid (gespecialiseerde leerkrachten, dyslexiespecialist, rekenspecialist, gedragsspecialisten, enz.) kunnen we de kinderen bieden wat ze nodig hebben. Wat voor ons, als betrokken en gemotiveerd team, voorop staat is het feit dat wij vinden dat elk kind recht heeft op een plezierige basisschooltijd. Daarvoor moet een kind succeservaringen op kunnen doen, prettige relaties aan kunnen gaan en merken, weten en voelen dat hij er toe doet.

Naast deze schoolgids geven we jaarlijks een informatieboekje uit. Hierin beschrijven we hoe de kinderen bij ons worden begeleid. Tevens vindt u daarin informatie over het bestuur, de MR, het oudercomité en de teamleden. Vakanties/vrije dagen en andere activiteiten zijn in de kalender verwerkt.

Indien u na het lezen van deze gids nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. We willen als school een open karakter uitstralen, dus schroom niet de telefoon te pakken en een afspraak te maken.

Met vriendelijke groet,

Wendy Nijman-Zweerink
Directeur

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT